Metafizik Nedir, Ne ile İlgilenir?

Duyu organlarıyla algılanamayan ve fizik ötesi olarak tanımlanan olguları inceleyen bilim ve felsefe dalına metafizik denir. Metafiziğin ilgilendiği alanların başında insan var oluşu, kainat ve Tanrı gelir.

10. yüzyıldan itibaren İslam felsefesinde metafizik önemli bir yer tutmuştur. Ayan-ı Sabite, On Akıl ve Sudur felsefesi ile görünen alemin ötesindeki varlıkların tanımı yapılmıştır.

Metafizik Öğeler Nelerdir?

Beş duyu organı ile algılanamayan öğelerin tamamı metafizik olarak tanımlanır. Buna göre metafizik öğeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ruh
  • Tanrı
  • Ussal Bilgi

Metafizik Uzmanlığı Eğitimi Sertifikası üniversite onaylı olup E-Devlete İşlenecektir.

Kurslarımız ile öğrenmeye başla