Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişiler Hasta Kayıt Kabul Personeli ya da Tıbbi Sekreter olarak statü kazanmaktadırlar. 

Tıbbi sekreterler, sağlık kurumlarının olmazsa olmazıdır. Bu alanda kariyer planı olan ya da bu sektörde çalışan, kendini geliştirmek isteyen bireyler Hasta Kayıt Kabul (Tıbbi Sekreterlik) Sertifika programına katılarak E devlette sorgulayabilecekleri sertifika sahibi olurlar.

Tıbbi sekreterler istihdam edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan bu kurumlar içerisinde tıbbi dokümantasyon süreçleri söz konusudur. Tıbbi sekreterlerin; sağlık kurumlarında bu süreçleri iyi takip edebilmesi ve aynı zamanda tıbbi sekreterlik görevleri ve özelliklerine yönelik bilgi sahibi olması gerekir.

Tıbbi Sekreterlik – Hasta Kabul Sekreterliği Eğitiminin Amacı Nedir?

Tıbbi sekreterlerin tüm tıbbi dokümanların çeşitlerini, kullanım alanlarını ve dokümanlar hakkındaki yasal düzenlemeleri bilmeleri, hastane arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Sertifika Programının İçeriği

 • Tıbbi sekreterlik ve hizmetleri
 • Tıbbi sekreterlik görevleri, özellikleri ve türleri
 • Tıbbi dokümanların temel özellikleri
 • Hasta dosyaları
 • Dosya saklama yöntemleri
 • Hastalıkların uluslararası dokümantasyon sistemi (ICD Kodlaması)
 • Tıbbi terminoloji
 • Tıbbi arşivleme
 • Hasta ile doğru iletişim, sağlıkta iletişim
 • Hasta işlemleri ve hasta hizmetleri
 • Problem çözme, randevu ve hasta kabulü
 • Sağlıkta istatistik

Hasta Kayıt Kabul Kurs Programına Kimler Katılabilir?

Sağlık kurumlarında çalışan
Hasta yönlendirme, danışma, kayıt, hekim asistanlığı gibi görevler yapan
Tıbbi sekreter olarak çalışan,
Yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları katılabilir.

Kurslarımız ile öğrenmeye başla